جناب آقای مصطفی رئیسی

کارشناس روانشناسی عمومی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
10 سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش و درمان روانشناسی
هیپنوتراپیست و عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
واقعیت درمانگر و عضو موسسه علمی ویلیام گلاسر ایران زیر نظر دکتر علی صاجی
بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی در حوزه های مختلف روانشناسی
عضو و سخنران انجمن حامیان دانش ( اولین مرکز غیر دولتی بهزیستی استان مازندران)
برگزارکننده دوره های تئوری انتخاب و سخنران این دوره ها در معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران
بیش از 8 سال روانشناس اولین کلینیک تخصصی درمان اعتیاد شمال کشور ( گام کلینیک )