سرکار خانم سهیلا زارعی

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی
مدرس دانشگاه
6 سال سابقه فعالیت در مرکز تخصصی و درمان گام کلینیک