جناب آقای دکتر ابوالحسن حمیدی کناری

متولد 1349 فریدونکنار
رشته پزشکی دانشگاه تهران در سال 1367
تخصص اعصاب و روان دانشگاه تهران در سال 1376
شروع فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیمارستان رازی از سال 1379
افتتاح مطب اعصاب و روان در قائمشهر از سال 1380
اولین درمانگر اعتیاد با متادون و شروع فعالیت ترک اعتیاد در سال 1383 اضافه شد