جناب آقای بهروز ولی پور

متولد سال 1352
کارشناسی ارشد پرستاری
سرپرستار اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان رازی قائم شهر با بیش از 24 سال سابقه خدمت در واحد درمانی
کارشناس ارشد روان شناسی
مشاور تحصیلی و برنامه ریزی درسی
مشاوره روان شناختی و اصول مطالعه
مشاوره انگیزشی و هدف گذاری
مشاوره انتخاب رشته