Ang bayaning ito ay walang iba kung hindi ang magiting na si Lapulapu

/
Ang bayaning ito ay walang iba kung hindi ang magiting na si…