Forut det forsta, forsavit han annu uppfattar dig som

/
Forut det forsta, forsavit han annu uppfattar dig som Massa…