متادون

متادون چیست؟

/
متادون چیست؟   متادون غالبا یک ماده مخدر صنعتی می باشد…
اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی

/
اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی نوعی اختلال خلقی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این بیماری انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین انواع آن اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال دو قطبی نوع دو است.