سخنرانی درمانگران گام

سلسله سخنرانی های درمانگران گام در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد

/
با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قائمشهر و کلینیک گام از تاریخ آذر ماه سال ۱۳۹۴ مجموعه سخنرانی های درمانگران این مرکز...
مصطفی رئیسی

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

/
اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد،بیماری های ژنتیک و معلولیت و توانمندسازی و ارتقاء سلامت خانواده با همکاری اداره بهزیستی قائم شهر... در این همایش مصطفی رئیسی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی