متادون و بوپرنورفین

مقایسه اضطراب بین درمان با متادون و بوپرنورفین

/
مقایسه اضطراب بین درمان با متادون و بوپرنورفین درمان با متاد…
اتاق شلوغ

روانشناسی اتاق درهم و شلوغ

/
روانشناسی اتاق درهم و شلوغ «اگر یک میز کار شلوغ و به هم ریخته …
دانش آموز

ماساژدرمانی و بهبود خلق و رفتار دانش آموزان ADHD

/
شایعترین برچسب تشخیصی اخیر است که برای کودکان و نوجوانان که مشکلات توجه ،کنترل تکانه و بیش فعالی از خود نشان می دهند، استفاده می شود. در گذشته تصور می شد شاخصه بیش فعالی ،علامت مختل کننده اصلی در این اختلال است اما امروزه عموم صاحبنظران معتقدند که بیش فعالی اغلب ثانویه به ضعف شاخصه کنترل تکانه است.افراد مبتلا به ADHDبه طور مشخص نشانه هایی را ظاهر میسازند که میتوان آنها را به عنوان نشانه های مربوط به فقدان توجه،نشانه های مربوط به بیش فعالی/تکانشگری یا ترکیب آنها گروه بندی کرد.غالبا،افراد مبتلا به ,ADHD ترکیبی از این دو گروه نشانه ها را بروز می دهند.بنابراین،به عنوان افرادی که به "نوع مرکب ADHD"مبتلا هستند توصیف میشوند...
اضطراب

توارث و اختلالات خلقی و اضطرابی

/
یافته‌های یک پژوهش جدید حاکی از آن است که عملکرد مغزی پشت افسردگی و اضطراب، ارثی است،اما هنوز فضای تجربی و محیطی زیادی برای کاهش خطر یک اختلال روانی تمام عیار وجود دارد.
AD-HD

کودکان بی توجه – بیش فعال (AD / HD ) (قسمت اول)

/
الگوی پایدار و ثابتی از نارسایی توجه و برانگیختگی است که شدیدتر . فراوانتر از کودکان عادی می باشد و با سطح تحولی فرد متناسب نیست. این مشکل باعث اختلال قابل ملاحظه ای در عملکرد تحصیلی ، اجتماعی و حرفه ای فرد می شود و حداقل در زمینه در مدت ۶ ماه بروز می یابد.
TMS

مصارف بالینی TMS

/
مصارف بالینی TMS افسردگی از میان اختلالات روانپزشکی ـ عمده‌ترین اثر درمان…