روز پزشک مبارک

مراسم روز پزشک در مرکز بستری گام کلینیک (مرکز تخصصی روانپزشکی ، ترک اعتیاد و نوروفیدبک) همراه با جناب آقای دکتر حمیدی کناری ریاست محترم مرکز تخصصی گام کلینیک برگزار شد.

حقوق این سایت متعلق به گروه آتیه مازندران (گام کلینیک) می باشد