آزمایشگاه تخصصی گام

آزمایشگاه تخصصی گام (بالینی ، پاتولوژی) زیر نظر سرکار خانم دکتر خبازی کناری در حال فعالیت می باشد.

آدرس: قائمشهر – خیابان رازی – جنب فروشگاه فرهنگیان

تلفن: 42216474-011